Minska risken för cancer

Fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av cancer. All rörelse räknas och ju mer du rör dig desto bättre är det.

Läs hela artikeln